Pro stavební firmy, developery

Máte projekt? Potřebujete konzultaci z oboru geodézie? Kontaktujte nás pro vyhotovení nabídky nebo realizaci. Máme zkušenosti a pracovní kapacity na velké projekty, klademe důraz na dlouhodobou spolupráci.

Geometrické plány pro vyznačení budov, rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku, vyznačení práva  věcného břemene, průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků a další

Vytyčení vlastnických hranic je třeba při stavbách oplocení, osazení staveb do hranic pozemku nebo pro dodržení předepsaných odstupů staveb od vlastnických hranic. Doporučujeme překontrolovat nebo vytyčit hranice ještě před nákupem nemovitosti.

Polohopis, výškopis - slouží jako podklad pro projekt všech typů staveb.

Zahajujete stavbu? Zajistíme kompletní dodávku geodetických prací pro rodinný dům i průmyslový park.

Potřebujete zajistit informace o stávajících inženýrských sítích? Vytyčit je dle dostupných informací nebo zaměřit jejich skutečný stav?

Provádíte rekonstrukci a nemáte původní stavební výkresy, potřebujete půdorysy a výměry ploch pro prohlášení vlastníka?

Geodetické práce pro stavbu nových a revizi starých jeřábových drah.

Sledování horizontálních a vertikálních posunů stavebních objektů a změn tvaru stavebních konstrukcí v požadovaných časových intervalech.

Vlastníte stavební stroje s GNSS systémem? Vyhotovíme Vám 3D modely terénu pro Vaše stroje ve formátech pro Trimble a Topcon.

Máte zájem o některou z našich služeb?

Nechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám.

Pro koho jsme pracovali?