Vytyčení vlastnických hranic pozemků

Vytyčení vlastnických hranic je třeba při stavbách oplocení, osazení staveb do hranic pozemku nebo pro dodržení předepsaných odstupů staveb od vlastnických hranic. Doporučujeme překontrolovat nebo vytyčit hranice ještě před nákupem nemovitosti.

Vytyčení vlastnických hranic

  • Vytyčení vlastnických hranic je třeba při stavbách oplocení, osazení staveb do hranic pozemku nebo pro dodržení předepsaných odstupů od vlastnických hranic. Doporučujeme překontrolovat nebo vytyčit hranice ještě před koupí nemovitosti.
  • Pokud chcete jen ověřit průběh stávajícího oplocení nebo jinak zaužívaných vlastnických hranic, můžeme po zaměření vyhotovit porovnání zaužívaného stavu v terénu se snímkem katastrální mapy. Výstupem je kresba ze které jsou patrné naměřené rozdíly. Pokud jsou překročeny mezní odchylky je třeba vytyčit hranici s Vytyčovacím protokolem a sezváním dotčených vlastníků.

Postup prací

  •  Po objednání prací zajistíme aktuální podklady z katastrálního úřadu a obešleme dotčené vlastníky doporučeným dopisem, minim. 5 dnů před vytyčením. Při výjezdu na lokalitu provedeme zaměření stávajících zaužívaných hranic a identických bodů, pořípadě rovnou vytyčíme hranice. V den předání vytyčení jedeme na lokalitu, hranici vytyčíme a v terénu předáme dotčeným vlastníkům, kteří svoji účast na vytyčení potvrdí podpisy na vytyčovacím protokolu. Vytyčovací protokol poté doplníme o další doklady (výpočty a zápisníky), tak aby vytyčení splňovalo všechny náležitosti dané vyhláškou a zasíláme na Katastrální pracoviště. Dotčeným vlastníkům se zašle ověřený Vytyčovací protokol.

Cena

  • Pro stanovení ceny je nutné nám sdělit název katastrálního území, parcelní číslo, ideálně zakreslit rozsah prací do dostupného mapového podkladu. Cena se odvíjí od rozsahu prací a také kvality mapových podkladů pro dané katastrální území a Váš pozemek.

Pro koho jsme pracovali?