Katastr nemovitostí

Geometrické plány pro vyznačení stavby, rozdělení pozemků, vyznačení věcného břemene, vytyčení vlastnických hranic

Geometrické plány pro vyznačení budov, rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku, vyznačení práva  věcného břemene, průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků a další

Vytyčení vlastnických hranic je třeba při stavbách oplocení, osazení staveb do hranic pozemku nebo pro dodržení předepsaných odstupů staveb od vlastnických hranic. Doporučujeme překontrolovat nebo vytyčit hranice ještě před nákupem nemovitosti.

Máte zájem o některou z našich služeb?

Nechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám.

Pro koho jsme pracovali?