Geometrický plán

Geometrické plány pro vyznačení budov, rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku, vyznačení práva  věcného břemene, průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků a další

Geometrický plán (GP)

  • Je úředně ověřený dokument, který Vám poslouží např. ke kolaudaci a provedení zápisu do katastru nemovitostí, např. při rozdělení stávajícího pozemku, při dokončení stavby budovy atd.

Postup prací

  • Po objednání prací jedeme na danou lokalitu provést měření, na základě výsledků měření vyhotovíme GP a podáme na Katastrální úřad, kde nám potvrzují správnost jeho provedení. Na tento úkon má Katastrální úřad ze zákona 30 dnů, obvykle však trvá 14 dnů. 
  • GP Vám předáme a teprve potom je třeba provést vklad do Katastru nemovitostí. GP s ostatními listinami a formulářem pro daný úkon podáváte na příslušné Katastrální pracoviště. 
  • Vklad můžete provést vy jako majitel nemovitosti nebo nás požádat o konzultaci nebo asistenci.

cena

  • Pro stanovení ceny je nutné nám sdělit název katastrálního území, parcelní číslo, ideálně zakreslit rozsah prací do dostupného mapového podkladu. Cena se odvíjí od rozsahu prací a také kvality mapových podkladů pro dané katastrální území a Váš pozemek.

 

Pro koho jsme pracovali?