Pro města, obce

Zajišťujeme geodetické práce pro státní správu. Poradenství v katastru nemovitostí, vyhotovení geometrických plánů, vytyčení vlastnických hranic, zajištění geodetických prací dle Vašich potřeb.

Geometrické plány pro vyznačení budov, rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku, vyznačení práva  věcného břemene, průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků a další

Vytyčení vlastnických hranic je třeba při stavbách oplocení, osazení staveb do hranic pozemku nebo pro dodržení předepsaných odstupů staveb od vlastnických hranic. Doporučujeme překontrolovat nebo vytyčit hranice ještě před nákupem nemovitosti.

Polohopis, výškopis - slouží jako podklad pro projekt všech typů staveb.

Provádíte rekonstrukci a nemáte původní stavební výkresy, potřebujete půdorysy a výměry ploch pro prohlášení vlastníka?

Máte zájem o některou z našich služeb?

Nechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám.

Pro koho jsme pracovali?