Polohopis, výškopis - podklad pro projekt

Polohopis, výškopis - slouží jako podklad pro projekt všech typů staveb.

Rozsah prací

  • Polohopis, výškopis zájmového území ve 2D, 2D se zákresem vrstevnic, 3D.
  • Zaměření všech povrchových znaků, výšek okolních objektů.
  • Obeslání správců sítí a zakreslení průběhu stávajích sítí do mapového podkladu, pokud bude třeba doměříme hloubky kanalizačních šachet nebo zakreslíme průběh sítí dle vyznačení trasy od správců inženýrských sítí.
  • Zakreslení katastrální mapy.
  • Výstupem jsou soubory ve formátu dgn, dwg, pdf, txt.

POSTUP PRACÍ

  • Máte již vybraného projektanta? Budeme ho kontaktovat a upřesníme si rozsah prací.
  • Při zadání prací budeme potřebovat informace o zájmovém území, název katastrálního území, parcelní číslo, zákres rozsahu do dostupného mapového podkladu.

ORIENTAČNÍ CENa

  • Pro stanovení ceny je nutné nám sdělit název katastrálního území, parcelní číslo, ideálně zakreslit rozsah prací do dostupného mapového podkladu. Cena se odvíjí od rozsahu prací a také kvality mapových podkladů pro dané katastrální území a Váš pozemek.

Pro koho jsme pracovali?