Inženýrské sítě

Potřebujete zajistit informace o stávajících inženýrských sítích? Vytyčit je dle dostupných informací nebo zaměřit jejich skutečný stav?

ROZSAH PRACÍ

  • Podklady pro projekty staveb inženýrských sítí.
  • Vytyčení dle projektu nebo informací správců.
  • Obeslání správců sítí a zakreslení průběhu stávajích sítí do mapového podkladu, pokud bude třeba doměříme hloubky kanalizačních šachet nebo zakreslíme průběh sítí dle vyznačení trasy od správců inženýrských sítí.
  • Zaměření a souborné zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dle požadavků objenatele a jednotlivých správců sítí

POSTUP PRACÍ

  • Při zadání prací budeme potřebovat informace o zájmovém území, název katastrálního území, parcelní číslo, zákres rozsahu do dostupného mapového podkladu.

Pro koho jsme pracovali?