Geodetické práce na stavbách

Zahajujete stavbu? Zajistíme kompletní dodávku geodetických prací pro rodinný dům i průmyslový park.

rozsah prací

  • Zajištění funkce odpovědného geodeta na stavbě.
  • Budování vytyčovacích sítí.
  • Vytyčení pro zemní práce, zakládání staveb, železobetonové, ocelové, zděné konstrukce, inženýrské sítě a další.
  • Výpočet kubatur.
  • Zaměření a souborné zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dle požadavků objednatele a jednotlivých správců sítí.
  • Vyhotovení geometrického plánu.

Postup prací

  •  Pro realizaci prací potřebujeme projektovou dokumentaci ve vhodných formátech, idálně dwg, dgn.

Cena

  • Pro stanovení ceny je nutné nám sdělit rozsah prováděných prací, ideálně zaslat projektovou dokumentaci.

Pro koho jsme pracovali?