Zaměření pozemku

Zaměření pozemku. Polohopis výškopis zájmového území slouží jsko podklad pro projekční činnost při stavbách domů, komunikací, terénních úpravách atd. Výstupem je kresba ve 2D, 3D, vrstevnice, seznam souřadnic a technická zpráva. Polohopis, výškopis se doplní o aktuální snímek katastrální mapy a průběh stávajících inženýrských sítí, které zajistíme od správců jako jsou E.ON, RWE, ČEZ, VAS, BVaK...

Orientační cena za zaměření pozemku. Polohopis, výškopis - podklad pro projekt od 2500 Kč. Zakreslení aktuáního snímku katastrální mapy 500 Kč. Zajištění informací a zakreslení průběhu stávající inž. sítě 300 Kč. Pro stanovení přesné ceny je nutné nám sdělit rozsah prováděných prací - výměru zájmového  území, informace o tom zda se jedná o intravilán nebo extravilán, zda je terén přehledný nebo zarostlý, název katastrálního území, parcelní číslo. Cena se odvíjí od rozsahu prací a také kvality mapových podkladů pro dané katastrální území a Váš pozemek.

Postup prací: Po objednání jedeme na lokalitu a provedeme zaměření dle Vašich požadavků. Objednáme aktuální snímek katastrální mapy a informace o průběhu stávajících inž. sítí. Výstupem jsou tisky v požadovaném měřítku, seznam souřadnic, technická zpráva, CD s digitálními daty.