Vytyčení, zaměření inženýrských sítí

Zakreslení průběhu stávajících sítí je vhodné pokud kupujete pozemek a nevíte které inženýrské sítě se nachází v jeho blízkosti nebo pozemek vlastníte a chcete na pozemku stavět. Zakreslení sítí je vhodný doplněk k zaměření pozemku - polohopisu, výškopisu.
Vytyčení inženýrských sítí. Při realizaci projektu je nutné vytyčit trasu inženýrských sítí, tak aby byly dobře polohově a výškově osazeny.
Zaměření skutečného provedení inženýrských sítí je nutné provést ještě před záhozem, polohově a výškově se zaměří trasa a naměřená data se zpracují dle směrnic příslušných správců sítí.

Orientační cena za zakreslení 1 ks inženýrské sítě cca 300 Kč včetně DPH. Vytyčení trasy 1 ks přípojky od 2000 Kč včetně DPH. Zaměření skutečného provedení 1 ks přípojky od 2500 Kč včetně DPH. Pro upřesnění ceny je nám třeba zaslat údaje o stavbě. Cena se odvíjí od rozsahu prací, kvality předaných podkladů pro vytyčení, katastrálním území a správci sítě, kterému se dané zaměření předává.

Postup prací
Zakreslení průběhu stávajících sítí.
Po objednání se domluvíme na rozsahu zakreslovaných sítí, objednáme data u správců sítí a zakreslíme průběh do katastrální mapy, popřípadě polohopisu, výškopisu parcely. Výstupem je kresba s technickou zprávou
Vytyčení inženýrských sítí. Po objednání prací nám předáte projekt, pokud možno v digitální podobě. V terénu provedeme polohové a výškové vytyčení. Výstupem je schéma vytyčených bodů, technická zpráva.
Zaměření skutečného provedení. Před zahájením prací je nutné vědět jakému správci budete zaměření předávat (stavební úřad, RWE, O2, VaS, BVaK...), od toho se odvíjí rozsah a specifika měření. K zaměření je třeba nás volat ještě před záhozem trasy. Po zaměření provedeme zpracování dle směrnic. Výstupem je kresba, seznam souřadnic bodů, technická zpráva.