Vytyčení vlastnických hranic

Vytyčení vlastnických hranic je třeba při stavbách oplocení, osazení staveb do hranic pozemku nebo pro dodržení předepsaných odstupů od vlastnických hranic. Doporučujeme překontrolovat nebo vytyčit hranice ještě před koupí nemovitosti.
Pokud chcete jen ověřit průběh stávajícího oplocení  zaužívaných vlastnických hranic můžeme po zaměření vyhotovit porovnání zaužívaného stavu v terénu se snímkem katastrální mapy. Výstupem je kresba ze které jsou patrné naměřené rozdíly. Pokud jsou překročeny mezní odchylky je třeba vytyčit hranici s Vytyčovacím protokolem a sezváním dotčených vlastníků.

Orientační cena za vytyčení vlastnických hranic od 3500 Kč včetně DPH. Pro stanovení přesné ceny za vytyčení je nutné nám sdělit: název katastrálního území, parcelní číslo. Cena se odvíjí od rozsahu prací a také kvality mapových podkladů pro dané katastrální území a Váš pozemek.

Postup prací: Po objednání prací jedeme na lokalitu, provedeme zaměření stávajících zaužívaných hranic a identických bodů a objednáme aktuální podklady z katastrálního úřadu. Poté obešleme dotčené vlastníky doporučeným dopisem, minim. 5 dnů před vytyčením. V den předání vytyčení jedeme na lokalitu, hranici vytyčíme a v terénu předáme dotčeným vlastníkům, kteří svoji účast na vytyčení potvrdí podpisy na vytyčovacím protokolu.Vytyčovací protokol poté doplníme o další doklady (výpočty a zápisníky), tak aby vytyčení splňovalo všechny náležitosti dané vyhláškou a zasíláme na dané Katastrální pracoviště, dotčeným vlastníkům se zašle ověřený Vytyčovací protokol.
Pokud chcete jen ověřit průběh stávajícího oplocení  zaužívaných vlastnických hranic můžeme po zaměření vyhotovit porovnání zaužívaného stavu v terénu se snímkem katastrální mapy. Výstupem je kresba ze které jsou patrné naměřené rozdíly. Pokud jsou překročeny mezní odchylky je třeba vytyčit hranici s Vytyčovacím protokolem a sezváním dotčených vlastníků.