Vytyčení stavby

Vytyčení stavby. Při realizaci projektu je nutné stabu vytyčit tak, aby byla dobře polohově a výškově osazena. Před vytyčením stavby doporučueme ověřit nebo vytyčit vlastnické hranice.

Orientační cena za vytyčení stavby. Vytyčení obvodu stavby od 3000 Kč včetně DPH. Vytyčení obvodu stavby včetně zajištění směrů na stavební lavičky od 5000 Kč včetně DPH. Materiál na stavební lavičky cca 700 Kč včetně DPH. Pro upřesnění ceny je nám třeba zaslat údaje o stavbě. Cena se odvíjí od rozsahu prací, kvality předaných podkladů pro vytyčení a katastrálním území.

Postup prací. Po objednání prací nám předáte projekt (výkres situace, základy, 1np...), pokud možno v digitální podobě. V terénu provedeme polohové a výškové osazení stavby, vytyčíme obvod, výškový bod, popřípadě zajistíme vytyčený obvod na stavební lavičky. Výstupem je schéma vytyčených bodů a vytyčovací protokol, který Vám slouží jako doklad o vytyčení stavby pro stavební úřad.