Geometrický plán

Geometrický plán (GP) je neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. Např. při rozdělení stávajícího pozemku, při dokončení budovy, která je předmětem zápisu v katastru nemovitostí atd.

Orientační cena za GP. Geometrický plán pro rodinný dům, chatu, garáž, přístavbu od 4500 Kč včetně DPH. Geometrický plán pro rozdělení pozemku do 200 m2 od 4500 Kč včetně DPH. Vytyčení vlastnických hranic od 4500 Kč včetně DPH.
Pro stanovení přesné ceny GP je nutné nám sdělit: název katastrálního území, parcelní číslo. Cena se odvíjí od rozsahu prací a také kvality mapových podkladů pro dané katastrální území a Váš pozemek.

Postup prací: Po objednání prací jedeme na danou lokalitu provést měření, na základě výsledků měření vyhotovíme GP a podáme na Katastrální úřad, kde nám potvrzují správnost jeho provedení. Na tento úkon má Katastrální úřad ze zákona 30 dnů, obvykle však trvá 14 dnů. GP Vám předáme a teprve potom je třeba provést vklad do Katastru nemovitostí. GP s ostatními listinami a formulářem pro daný úkon podáváte na příslušné Katastrální pracoviště. Vklad můžete provést vy jako majitel pozemku či stavby nebo zplnomocnit nás a my vklad provedeme za Vás.