Stavební firmy, developeři

Zajišťujeme kompletní geodetické práce pro stavební firmy. Máme zkušenosti z celého spektra stavebních prací. Pozemní stavitelství, inženýrské sítě, liniové stavby...viz. reference

Výběr prací které zajišťujeme:

1. Práce před zahájením stavby

- podklad pro projekt stavby: polohopis, výškopis zájmového území ve 2D, 3D, zákres aktuálního stavu katastru nemovitosí, zajištění informací o průběhu stávajích inženýrských sítí u správců, zákres inženýrských sítí do mapového podkladu
- záborové elaboráty
- veškeré práce v katastru nemovitostí - geometrický plán pro vyznačení novostavby, rozdělení pozemku...

2. Práce v průběhu stavby

- vybudování a údržba vytyčovací sítě stavby
- zaměření stávajícího terénu před zahájením a po dokončení terénních prací
- výpočet kubatur
- veškeré vytyčovací práce, HTÚ, piloty, monolity, zdivo, ocelové konstrukce, inženýrské sítě,....
- dokumentace skutečného provedení objektů s prostorovou skladbou, vyhodnocení odchylek od projektu dle daných norem
- dokumentace skutečného provedení liniových staveb a  inženýrských sítí dle směrnic správců, předání dokumentace správcům
- sledování a vyhodnocení polohových a výškových posunů stavebních objektů
- veškeré práce v katastru nemovitostí -geometrický plán pro vyznačení novostavby, rozdělení pozemku...

Více informací jak postupovat při jednotlivých činnostech najdete v poptávkovém formuláři, zavolejte nám nebo vyplňte kontaktní formulář a my se Vám ozveme.