Projektanti

Zajišťujeme kompletní geodetické práce pro projekční firmy. Podklady pro projekt pozemních, vodohospodářských, průmyslových, liniových staveb...viz. reference

Výběr prací které zajišťujeme:

1. Mapování 2D, 3D

- podklad pro projekt: polohopis, výškopis zájmového území ve 2D, 3D, vykreslení vrstevnic, zákres aktuálního stavu katastru nemovitosí, zajištění informací o průběhu stávajích inženýrských sítí u správců, zákres inženýrských sítí do mapového podkladu
- záborové elaboráty
- veškeré práce v katastru nemovitostí - geometrický plán pro rozdělení pozemku...

2. Skutečné stavy stavebních objektů

Zaměření a vykreslení skutečných stavů stavebních objektů, vyhotovení stavebních výkresů M 1:100, 1:50, řezů, pohledů, 3D modelů

3. Skutečné stavy průmyslových objektů, technologií

Zaměření a vykreslení skutečných stavů průmyslových objektů jako jsou továrny, cementárny, rafinérie, vyhotovení stavebních výkresů M 1:100, 1:50, řezů, 3D modelů, zaměření průběhu technologií.

Více informací jak postupovat při jednotlivých činnostech najdete v poptávkovém formuláři, zavolejte nám nebo vyplňte kontaktní formulář a my se Vám ozveme.