Města, obce

Zajišťujeme kompletní geodetické práce pro města a obce. Práce v katastru nemovitostí, inženýrské geodézii, tvorba geografických informačních systémů (GIS)...viz. reference

Výběr prací které zajišťujeme:

1. Zajištění výpisu z listu vlastnictví (LV) a informací o parcelách z katastru nemovitostí

2. Geometrické plány (GP)

GP pro rozdělení pozemku.
GP pro vyznačení rozestavěné stavby
GP pro vyznačení novostavby, přístavby - podklady ke kolaudaci
GP pro vyznačení věcného břemene

a další typy geometrických plánů, které se odvíjí od podkladů pro dané katastrální území a Vašich požadavků

3. Vytyčení vlastnických hranic pozemků  

4. Digitalizace grafických katastrálních map

5. Mapování 2D, 3D

- podklad pro projekt: polohopis, výškopis zájmového území ve 2D, 3D, vykreslení vrstevnic, zákres aktuálního stavu katastru nemovitosí, zajištění informací o průběhu stávajích inženýrských sítí u správců, zákres inženýrských sítí do mapového podkladu
- záborové elaboráty

6. Geografické informační systémy (GIS) a jejich správa

- anylýza Vašich stávajících dat a požadavků, zpracování do vhodného výstupního formátu a pravidelné aktualizace dat.

7. Skutečné stavy stavebních objektů

- zaměření a vykreslení skutečných stavů stavebních objektů, vyhotovení stavebních výkresů M 1:100, 1:50, řezů, pohledů, 3D modelů

Více informací jak postupovat při jednotlivých činnostech najdete v poptávkovém formuláři, zavolejte nám nebo vyplňte kontaktní formulář a my se Vám ozveme.