Katastr nemovitostí

1. Zajištění výpisu z listu vlastnictví (LV) a informací o parcelách z katastru nemovitostí

Informace o parcelách a nahlížení do map najdete také na www.nahlizenidokn.cz
Pokud máte zájem o tyto práce použijte poptávkový nebo kontaktní formulář.

2. Geometrický plán (GP)

Bližší informace jak postupovat při vyhotovení GP najdete zde.
- GP pro rozdělení pozemku.
- GP pro vyznačení rozestavěné stavby - slouží jako jeden z podkladů pro vklad rozestavěné stavby do KN, který potřebujete pro čerpání úvěru, hypotéky - formuláře pro vklad na www.cuzk.cz

- GP pro vyznačení novostavby, přístavby - podklady ke kolaudaci - formuláře pro vklad na www.cuzk.cz
- GP pro vyznačení věcného břemene
- další typy geometrických plánů, které vychází z kvality podkladů pro dané katastrální území a Vašich požadavků

3. Vytyčení vlastnických hranic pozemků

Bližší informace jak postupovat při vytyčení vlastnických hranic najdete zde.

4. Digitalizace grafických katastrálních map

Více informací jak postupovat při jednotlivých činnostech najdete v poptávkovém formuláři, zavolejte nám nebo vyplňte kontaktní formulář a my se Vám ozveme.