Inženýrská geodézie

1. Mapové podklady

Polohopis, výškopis zájmového území ve 2D, 3D
Zákres aktuálního stavu katastru nemovitosí
Zákres inženýrských sítí, zajištění průběhu stávajích sítí u správců
Vyhotovení dle příslušných norem ČSN
Výstupem je mapa v digitální a papírové formě

2. Geodetické práce na stavbách

Zajištění funkce odpovědného geodeta na stavbě
Budování vytyčovacích sítí
Veškeré vytyčovací práce
Zaměření a výpočet kubatur
Zaměření a souborné zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a vyhotovení geometrického plánu
Vyhotovení dle příslušných norem ČSN

3. Skutečné stavy stavebních objektů

Zaměření a vykreslení skutečných stavů stavebních objektů, vyhotovení stavebních výkresů M 1:100, 1:50, řezů, pohledů, 3D modelů

4. Inženýrské sítě

Vytyčení průběhu stávajících inženýrských sítí
Vytyčení projektovaných tras inženýrských sítí
Zaměření a zpracování nově položených tras dle požadavků jednotlivých správců a norem ČSN

5. Jeřábové dráhy

Zaměření před a po rektifikaci jeřábové dráhy
Zaměřování konstrukcí jeřábových drah a jeřábů
Vyhotovení dle příslušných norem ČSN

6. Monitoring deformací

Sledování horizontálních a vertikálních posunů stavebních objektů a změn tvaru různých konstrukcí v závislosti na čase.

Více informací jak postupovat při jednotlivých činnostech najdete v poptávkovém formuláři, zavolejte nám nebo vyplňte kontaktní formulář a my se Vám ozveme.