Domácnosti

Přehled prací které obyvykle vyhledáváte:

Stavba rodinného domu (RD)

1. Zaměření podkladu pro vyhotovení projektové dokumentace - polohopisu, výškopisu, zakreslení vlastnických hranic, zakreslení průběhu stávajících inženýrských sítí dle informací od správců.
2. Pokud provádíte rekonstrukci, zaměříme a vyhotovíme stavební výkresy stávajícího stavu objektu.
3. Polohové a výškové osazení objektu, vytyčení tvaru RD na stavební lavičky. Vytyčení komunikací, přípojek inženýrských sítí.
4. Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení rozestavěné budovy (pro účely čerpání hypotéky, úvěru), geometrického plánu pro vyznačení novostavby, přístavby pro účely kolaudace.
5. Vytyčení vlastnických hranic pro účely stavby oplocení
6. Zaměření skutečného provedení inženýrských sítí dle směrnic správců.

Více informací jak postupovat při jednotlivých činnostech najdete v poptávkovém formuláři, zavolejte nám nebo vyplňte kontaktní formulář a my se Vám ozveme.

Geometrické plány

1. GP pro rozdělení pozemku
2. GP pro vyznačení rozestavěné stavby - slouží jako jeden z podkladů pro vklad rozestavěné stavby do KN, který potřebujete pro čerpání úvěru, hypotéky - formuláře pro vklad na www.cuzk.cz
3. GP pro vyznačení novostavby, přístavby - podklady ke kolaudaci - formuláře pro vklad na www.cuzk.cz
4. GP pro vyznačení věcného břemene

a další typy geometrických plánů, které se odvíjí od podkladů pro dané katastrální území a Vašich požadavků

Více informací jak postupovat při jednotlivých činnostech najdete v poptávkovém formuláři, zavolejte nám nebo vyplňte kontaktní formulář a my se Vám ozveme.